ایران ، تهران ، میدان ولیعصر، برج شمالی مجتمع اداری تجاری ولیعصر، طبقه هشتم ، واحد 44
تلفن :   88933073 21 98+
           88933077 21 98+
فکس : 88918534 21 98+
پست الکترونیک : Info@sinamedel.com
                    Support@sinamedel.com